Metody walki z nałogami

Walka z wyzbyciem się nałogu to długi a także ciężki proces nie zawsze przynoszący oczekiwane efekty. Największe efekty bez konieczności stosowania środków farmakologicznych przynosi psychologia oraz hipnoterapia. Jak wynika z nazwy, psychologia jest nauką która zajmuje się badaniem mechanizmów, mających wpływ na wszelkiego rodzaju reakcje psychiczne i zachowanie się człowieka w określonych sytuacjach. Wykorzystując terapię poznawczą i behawioralną osiąga wysokie efekty w walce z wszelkimi uzależnieniami. Jednak do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów wymagana jest świadoma wola pacjenta, jego pozytywne podejście a nawet współudział. Znacznie lepsze efekty można osiągnąć wykorzystując hipnoterapię. Lata doświadczeń potwierdzają skuteczność terapii przy wykorzystaniu hipnozy. Podczas seansu hipnotycznego pacjent zostaje wprowadzony w stan, w którym jego świadomość oscyluje pomiędzy snem a jawą. Rozdzielenie świadomości z podświadomością i zastosowanie przez hipnotyzera odpowiedniej sugestii może przynieść nieoczekiwane dla wielu efekty. Podczas przeprowadzania licznych doświadczeń ustalone zostało, że nawet osoba, która świadomie nie chce pozbyć się nałogu po hipnoterapii odczuwała wstręt do używki lub nie potrzebowała jej użyć. Jednak żeby wykorzystać hipnozę pacjent musi wiedzieć w jakim celu zostaje ona zastosowana.