Porady dla dłużników

wierzycielDług to pieniężne lub rzeczowe świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela.

Nikt nie chce wpaść w problem zadłużenia, niestety, czasem z różnych przyczyn życiowych – problemów zawodowych, finansowych itd. – wiele osób musi się zmierzyć z problemem długu.

Jak najszybsze rozwiązanie problemu zadłużenia jest najważniejsze – należy odpowiednio wybrać formę spłaty długu, pozwalającą na polubowne załatwienie sprawy, biorące pod uwagę możliwości finansowe dłużnika.

Każdy wierzyciel ma pełne prawo do odzyskania własnych pieniędzy. Aby jak najszybciej przerwać pętlę zadłużenia, należy jak najszybciej skontaktować się z firmą windykacyjną i ściśle z nią współpracować. Należy pamiętać, że im szybciej dług zostanie spłacony, tym szybciej zniknie zobowiązanie windykacyjne!

Unikanie kontaktu pozbawia dłużników szansy na odnalezienie optymalnego rozwiązania, i naraża ich na dalsze konsekwencje – postępowanie sądowe i windykacyjne, egzekucja przymusowa i dodatkowe, wysokie koszty. Tylko do pewnego momentu można negocjować termin i warunki spłaty należności!

Windykacja polubowna to zawarcie porozumienia pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, określające warunki spłaty długu. Dotyczy ona zgodnych z prawem działań, które mają na celu odzyskanie kwoty należnej wierzycielowi, bez angażowania w sądu oraz komornika.

Koszty dochodzenia długu przed sądem są wysokie i obejmują: koszty związane z procedurą sądową, opłaty sądowe, czasem również koszty działań komornika.