Zalety podpisywania umów u notariusza

handshakeSkorzystanie z usług notariusza prawie zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia niemałych kosztów finansowych. Dlatego wiele osób rezygnuje z jego pomocy i samodzielnie spisuje umowy, które zawiera. Oczywiście istnieje szereg umów, które muszą być sporządzone w kancelarii notarialnej – w tym przypadku sporządzenie umowy w jakiejkolwiek innej formie spowoduje jej nieważność.

Jednak należy zaznaczyć, iż kancelaria notarialna może nadzorować sporządzanie jakiejkolwiek umowy. Spisanie aktu notarialnego przynosi następujące korzyści:
– po pierwsze pewność, iż jest sporządzona w sposób prawidłowy, z zachowaniem wszelkich obowiązujących w prawie zasad,
– po drugie każda umowa jest wpisywana do rejestru prowadzonego przez kancelarię notarialną, więc w razie zgubienia swojego egzemplarza można się zwrócić do notariusza o wydanie odpisu,
– po trzecie możliwość nadania umowie klauzuli z artykułu 777 kodeksu postępowania cywilnego, która pozwala wierzycielowi na rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego bez konieczności kierowania sprawy do sądu (akt notarialny wyposażony w tą klauzulę nabiera mocy tytułu egzekucyjnego, co umożliwia oddanie sprawy bezpośrednio do komornika).
Zatem przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy warto zastanowić się nad odwiedzeniem kancelarii notarialnej.

Przykładem umowy, którą warto podpisywać u notariusza jest umowa przedwstępna zakupu lub sprzedaży nieruchomości. Jedynie podpisanie takiej umowy w kancelarii notarialnej umożliwia dochodzenie swoich praw przed sądem – na przykład w wyniku wycofania się z finalizacji transakcji jednej ze stron. Zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego umożliwia zarówno domaganie się zawarcia umowy przyrzeczonej, jak również żądanie naprawienia szkody. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest także to, iż wiarygodność wszystkich dokumentów sprawdza kancelaria notarialna, a nie któraś ze stron.

Konsultacje: www.wzborcya.biz