Rodzaje kredytów

kredyt1. Inwestycyjne: finansują przedsięwzięcia zwiększające majątek trwały przedsiębiorstwa, są spłacane w okresie od kilku do nawet 25 lat, możliwość wynegocjowania karencji (nawet do 24 m-cy od momentu zakończenia inwestycji) w spłacie kapitału.

 • do 100% wartości inwestycji
 • okres spłaty do 25 lat
 • zakup lub budowa nieruchomości, remont, modernizacja
 • zakup środków transportu, maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych itp.,

2. inwestycyjne dla deweloperów: finansują projekty  inwestycyjne związane z budową nieruchomości w celu  sprzedaży.

 • do 100% wartości inwestycji
 • długi okres kredytowania
 • szeroki zakres finansowania (zakup gruntu, budowa, koszty pośrednie itp.)
 • karencja w spłacie kapitału

3. obrotowe: finansują bieżącą działalność firmy, pomagają utrzymać płynność finansową, mogą być udzielone w formie kredytu spłacanego miesięcznie (nawet do 10 lat) lub odnawialnego limitu w rachunku bieżącym.

 • wysokie kwoty bez zabezpieczeń
 • bez zaświadczeń z ZUS i US
 • uproszczone procedury
 • dowolny cel w ramach działalności firmy

4. obrotowe zabezpieczone kontraktem:
w formie kredytu obrotowego odnawialnego lub niednawialnego, okres kredytowania do 3 lat, możliwoścć jednorazowej spłaty wraz z zakończeniem kontraktu.
Dla firm wykonujących zadania inwestycyjne powierzone przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) oraz Jednostki Organizacyjne Skarbu Państwa (JSP) specjalny – innowacyjny produkt kredytowy z uproszczoną oceną zdolności kredytowej

 • kredyt do 70 % wartości kontraktu netto
 • na okres od 3 do 24 m-cy
 • wysokość rat i termin ich płatności ustalane na podstawie harmonogramu kontraktu
 • zabezpieczenie: cesja praw z kontraktu
 • okres funkcjonowania firmy – kredytobiorcy min. 2 lata
 • co najmniej 2 zrealizowane kontrakty z JST/JSP potwierdzone referencjami

5. hipoteczne, konsolidacyjne: długoterminowe (do 25 lat) kredyty udzielane w oparciu o zabezpieczenie hipoteczne (nieruchomość będąca przedmiotem zabezpieczenia może należeć do osób trzecich).