Psychologia a hipnoza

Nie zawsze psychologia jest w stanie dotrzeć do ludzkiej podświadomości, żeby zgłębić automatyczne i nieświadome zachowania. Specjaliści zajmujący się leczeniem zaburzeń emocjonalnych lub walką z nałogami często sięgają po bardziej niekonwencjonalne metody badawcze lub terapeutyczne, do których należy hipnoza. Lata pracy oraz przeprowadzanych doświadczeń potwierdziły, że wprowadzenie świadomości w stan pomiędzy jawą a snem pozwala przez sugestywne bodźce wpływać na podświadomość człowieka. Nie każdy jednak jest podatny na wprowadzenie go w stan hipnotyczny. O niektórych zachowaniach człowieka, reakcjach na określone sytuacje automatycznie bez udziału świadomości decyduje podświadomość. Zadaniem hipnozy jest sugestywne wprowadzenie do ludzkiej podświadomości prawidłowych zachowań, dzięki którym będzie mógł wyzbyć się nieśmiałości, kłopotów z nawiązywaniem kontaktów ludzkich a nawet zaakceptować siebie lub zwalczyć nałóg. Podczas hipnozy osoba usypiana całkowicie poddaje się woli hipnotyzera, który wykorzystują określone bodźce częściowo usypia jego świadomość. Podczas stanu hipnotycznego określone stwierdzenia docierają do podświadomości i tam zapamiętywane są jako rzeczywiste. Hipnoza pozwala również wydobyć wspomnienia, które pozostały w podświadomości a o których świadomość zapomniała lub celowo wymazała z pamięci.